jonkoping_by_night_jpg_730_280-3.JPG

Startsida Miljö Processer Certifikat/Tillstånd Partners
Miljöpolicy Miljöfarlig verksamhet Transporter Milljörapporter

Tillstånd till transport av avfall

Retur & EOS

Länsstyrelsens tillstånd enligt 27 § avfallsförordningen (2006:1063) till transport av avfall i den omfattning och på de vilkor som anges nedan.

Beslut transport av avfall 2013-08-05