jonkoping_by_night_jpg_730_280-3.JPG

Startsida Miljö Processer Certifikat/Tillstånd Partners
Föreskrift Besiktning Inlämning Registrering Produktkategorier Behandling Miljöfarliga komponenter

Till förbehandlingsverksamhet inkommande produktkategorier

Enligt Naturvårdsverkets föreskrift 2005:10 7 § bilaga 1 skall anteckningar föras om följande inkommande mängder el-avfall uppdelat på produktkategori enligt följande.

 

Mängder skall anges som vikt

 

1. Stora hushållsapparater

2. Små hushållsapparater

3. IT- och telekommunikationsutrustning

4. Hemutrustning

5. Belysningsutrustning

6. Elektriska och elektroniska verktyg (med undantag för storskaliga, fasta industriverktyg)

7. Leksaker samt fritids- och sportutrustning8.Medicintekniska produkter (med undantag för alla implantat och infekterade produkter)

9. Övervaknings- och kontrollinstrument

10. Varuautomater

11. Övrigt (produkter som ej omfattas av förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter)