jonkoping_by_night_jpg_730_280-3.JPG

Startsida Miljö Processer Certifikat/Tillstånd Partners
Miljöpolicy Miljöfarlig verksamhet Transporter Milljörapporter

Miljöpolicy

Retur, EOS & Återvinningen bedriver arbetsinriktad rehabilitering och sysselsättning genom verksamhet inom återanvändning och återvinning av elektriska och elektroniska produkter.


Verksamheterna har ett gemensamt miljöledningssystem. Syftet är att ge övergripande förståelse av de viktiga frågor som kan påverka, antingen positivt eller negativt, hur organisationen hanterar sitt miljöansvar. Policyns har anpassats till organisationens syfte och förutsättningar. Den ska vidare utgöra en grund för våra miljömål. Vi åtar oss att följa policyn och ständigt förbättra oss.

Åtaganden

- Verksamheterna skall arbeta förebyggande för att skydda miljön

- Verksamheterna skall uppfylla organisationens bindande krav

- Verksamheterna skall ständigt förfina våra arbetsmetoder i syfte att förbättra miljöprestandan

AdobePDFicon_small.png Miljöpolicy.pdf

AdobePDFicon_small.png Miljömål.pdf

Jönköping den 1 september 2017