jonkoping_by_night_jpg_730_280-3.JPG

Startsida Miljö Processer Certifikat/Tillstånd Partners
Miljöpolicy Miljöfarlig verksamhet Transporter Milljörapporter

Anmälan miljöfarlig verksamhet

Retur

Föreläggande med stöd av 26 kap. 9 § gällande Returs anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 § miljöbalken inom fastigheten Hålan 3:3 i Jönköpings kommun.

Beslut 2008-04-17

 

Klassning enligt miljöbalken av verksamhet inom fastigheten Hålan 3:3 i Jönköpings kommun.

Beslut 2008-06-09

 

EOS

Föreläggande med stöd av 26 kap. 9 § och 2 kap. 3 § miljöbalken gällande EOS anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 § miljöbalken inom fastigheten Vattenpasset 4 i Jönköpings kommun.

Beslut 2008-05-27