jonkoping_by_night_jpg_730_280-3.JPG

Startsida Miljö Processer Certifikat/Tillstånd Partners
Miljöpolicy Miljöfarlig verksamhet Transporter Milljörapporter

Miljöarbete

Kasserade elektriska produkter är farligt avfall

På Retur förbehandlas ca: 1 000 ton uttjänt elektronisk utrustning per år där vi plockar bort batterier och miljöfarliga komponenter som kan innehålla PCB, kvicksilver, kadmium, bly, kylmedel flamskyddsmedel, oljor etc. och tillser att de omhändertas på ett miljöriktigt sätt.

Produkterna och komponenterna hanteras som farligt material tills dess miljöpåverkan kan säkerställas. Vi har förbehandlat uttjänta elektriska och elektroniska produkter sedan 1995.

Verksamheten är miljöcertifierad sedan 2003, tillsammans med verksamheterna på Ekhagen (EOS) och Återvinningen på Kålgårdsområdet i Jönköping.

 

Är du intresserad att besöka oss går det bra att komma på ett studiebesök.