jonkoping_by_night_jpg_730_280-3.JPG

Startsida Miljö Processer Certifikat/Tillstånd Partners
Föreskrift Besiktning Inlämning Registrering Produktkategorier Behandling Miljöfarliga komponenter

Besiktning av produkt/komponent

"Försiktighetsprincipen miljöbalken 2 kap. 9§"

Innebörden är att den som bedriver miljöfarlig verksamhet ska förebygga både tänkbara och möjliga skador och olägenheter för människors hälsa eller miljön. Verksamhet får inte bedrivas på ett sådant sätt att skada eller olägenhet kan uppstå.

 

Produkterna och komponenterna hanteras som farligt material tills dess miljöpåverkan kan säkerställas. En besiktning av produkterna görs därför alltid före godkännande om inlämning.