jonkoping_by_night_jpg_730_280-3.JPG

Startsida Miljö Processer Certifikat/Tillstånd Partners
Föreskrift Besiktning Inlämning Registrering Produktkategorier Behandling Miljöfarliga komponenter

Förbehandling av elektriska och elektroniska produkter

På Retur förbehandlas ca: 1 200 ton uttjänt elektronisk utrustning per år. Vi plockar bort alla batterier och övriga miljöfarliga komponenter som kan innehålla PCB, kvicksilver, bly, flamskyddsmedel, oljor etc. och tillser att dessa omhändertas på ett miljöriktigt sätt.

 

Med trycklufts- och el-verktyg sker första momentet i förbehandlingen. Alla komponenter som innehåller farliga ämnen identifieras, separeras och går vidare för särskild behandling.

 

Efter förbehandlingen skickas komponenterna vidare till någon av våra godkända samarbetsparners för materialåtervinning, deponi eller destruktion.

 

Som kund hos oss skall du känna dig säker på att allt miljöfarligt material hanteras på ett miljöriktigt sätt.